کلر زن خطی in-line

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  • نظرات : نظر بدهید

یک دیگر از روش های میکروب کشی استفاده از کلرزن های قرصی است. در این دستگاه ها، قرص های ۱ اینچی و یا ۳ اینچی کلر، در مخازنی گذاشته شده و در مسیر لوله کشی برگشت آب تصفیه شده به استخر، بعد از فیلتر و یا بعد از هیتر (در صورت وجود)، قرار می گیرند که با توجه به درجه روی دستگاه نیز می توان تا حدودی مقدار کلر خروجی را کنترل کرد. در هر صورت، این دستگاه ها می بایست به عنوان آخرین تجهیزات موجود در مدار تصفیه استخر، پیش از وارد شدن آب به استخر در نظر گرفته شوند. دستگاه های کلرزن قرصی به دو صورت خط مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم (بای پس) نصب می گردد.