کلر زن شناور

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  • نظرات : نظر بدهید

 

کلرزن شناور استخر ، وسیله ای ارزان قیمت و قابل تعویض است. اما مشکل عمده کلرزن های شناور، به عدم کنترل روی میزان کلر وارد شده به استخر برمی گردد.

اگر شما به دنبال وسیله ای سریع، آسان و بدون فناوری خاصی هستید، انتخاب کلرزن شناور ، بهنرین گزینه موجود برای انجام کار شماست.

 
✔️جهت پخش کلر در سطح آب
✔️با قابلیت کنترل میزان تزریق کلر
✔️کلرزن شناور سفینه ای بزرگ Classic-k027 : ظرفیت ۸ قرص ۷۵ میلیمتری
✔️کلرزن شناور سفینه ای کوچک Classic-k033