تیم و تماس ترکیبی

با تیم ما تماس بگیرید

about_us_8

وحید حاتمی

مدیر کل و موسس

51091464452
demo@sanatpaytakht.com

about_us_3

علی غلامی

طراح داخلی

0955555515545
demo@sanatpaytakht.com

about_us_7

آیدا پاکزاد

مدیر روابط عمومی

0215552245
demo@sanatpaytakht.com

about_us_1

رضا واعظ

سرمایه گذار

12226554654654
demo@sanatpaytakht.com

و یا یک ایمیل برای ما ارسال کنید