واردات لوله و اتصالات

لوله PN16

لوله PN16

        لوله پلیمر طوسpn16         سایز ۵۰        به قطر ۳/۷   لوله پلیمر طوسpn16         سایز ۶۳        به قطر ۴/۷   لوله پلیمر طوسpn16         سایز ۷۵        به قطر ۵/۶   لوله پلیمر طوسpn16 […]